Corona update - België (update 24 maart)

Op 24 maart zijn we in België opnieuw geconfronteerd met nieuwe maatregelen vanuit de overheid. Op basis van onderstaande bericht (10 maart jl.) en de huidige maatregelen (24 maart jl.) is er niets veranderd: wij werken al op afspraak. 

Bericht 10 maart:

Het blijft zoeken en interpreteren om de regels voor de coach in de huidige coronamaatregelen helder te krijgen. We doen weer een poging in deze blog op basis van informatie van Unizo d.d. 10 maart. 

Indien de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden, is 1 op 1 coaching binnen toegelaten (hierbij baseren we ons op de regels van de handel). Bij de coachee thuis is het nog niet toegelaten. Ervan uitgaande dat er alleen op afspraak wordt gewerkt mag de coachee zich ook langer dan 30min. in de praktijk bevinden. De sessie moet ook 1 op 1 plaatsvinden. 

Als de praktijk zich aan je woning bevindt, kan de situatie ter plaatse ook wel belangrijk zijn. Heb je een aparte ruimte? Moeten klanten door je woning om zich naar je praktijk te begeven? Want over die laatste situatie hebben we wel al eens gehoord van problemen bij controle door de politie (bron Unizo).

De 14 wettelijk verplichte basisregels die je moet toepassen kan je hier vinden (er wordt vermeld voor winkels, maar dit geldt evenzeer voor dienstverleners):

https://www.unizo.be/corona-welke-veiligheidsmaatregelen-moet-je-toepassen-je-winkel

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten

Al deze zaken gelden strikt juridisch voor dienstverlening aan consumenten, dus B2C.

Voor B2B gelden al die specifieke regels strikt juridisch eigenlijk niet, maar in de praktijk blijft het “risico” natuurlijk hetzelfde dus is het aangewezen om de principes gewoon door te trekken. B2B is juridisch ook wel wat strikter dan louter een klant met een BTWnr. Een professionele klant moet ook in het kader van zijn beroepsactiviteit de dienst “aankopen”.

Telewerk heeft, strikt genomen, enkel betrekking op werknemers, niet op een zelfstandige die een zelfstandige activiteit uitoefent. Het blijft echter een manier waarop dienstverlening in ieder geval altijd kan plaatsvinden.

Wat betreft coaching buiten: met de nieuwe regels kan dat met max. 10 personen, inclusief de coach. Ook steeds op 1,5 meter afstand uiteraard.

Voor uitvoerige informatie en de regels: https://www.info-coronavirus.be‹ Terug naar overzicht