VESB Erkende opleidingen

Antwerp Management School

Masterclass Re-Set facilitator: re-integratie na burn-out

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op drie zijn mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out, de oorzaak. Opvallend: de helft van de mensen die een burn-out hadden, is bang om te hervallen. Niet zonder reden, want één op vier van wie terug aan de slag gaat, heeft effectief een terugval. De directe en indirecte kosten aan de samenleving, de werkgever en het individu zijn dan ook hoog. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers, hr-medewerkers en consultants dit beter aanpakken? Met Re-Set leer je hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de medewerker.

https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/re-set-facilitator
Deze opleiding kun je volgen in België.

Artevelde hogeschool

Begeleiding en aanpak van stress en burn-out

Symptomen van overspanning en burn-out zijn in de eerste plaats belastend voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar omgeving. Nooit gingen meer werknemers in het rood, dat was de conclusie van de grootschalige werkbaarheidsmonitor van de SERV (november 2019). Sinds 2013 zien we een forse stijging met 7,5 procentpunten. 36,8 procent van de werknemers heeft psychische vermoeidheidsproblemen.14 procent zit duidelijk in de risicozone voor burn-out. En dit alles in combinatie met een krappe arbeidsmarkt en een wereld in volle verandering.

Als we bekijken hoe het komt dat de werkbaarheid van werk achteruitgaat, is dat voor vier vijfde te verklaren door een toename van de werkstress. Absenteïsme op het werk ten gevolge van stress blijft eveneens in stijgende lijn gaan. Wie iets aan de werkbaarheid wil doen, moet dus werkstress aanpakken. Volgens onderzoek heeft chronische stress ernstige gevolgen voor werknemers, waaronder uitputting, gebrek aan betrokkenheid en inefficiëntie op de werkplek. Vroegtijdig herkennen en begeleiden van burn-out en aanwakkeren van bevlogenheid bij de medewerkers en binnen de organisatie zijn belangrijke factoren om mentale, emotionele en fysieke gezondheid te stimuleren. Bovendien werken we vanuit evidence-based en practice-based principes aan het reïntegratiegebeuren in tijdens de periode van afwezigheid en bij de terugkeer.

https://www.arteveldehogeschool.be/nl/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/begeleiding-en-aanpak-van-stress-en-burn-out
Deze opleiding kun je volgen in België.

Better Minds at Work

Opleiding tot veerkracht – stress & burn-out coach

Veerkracht-coaching wordt wetenschappelijk erkend als een effectieve aanpak ter preventie en behandeling van (werk)stress. In haar boek Mentaal Kapitaal houdt Elke Geraerts, doctor in de psychologie, dan ook een pleidooi voor het versterken van veerkracht als tegengif tegen stress en burn-out. Dit pleidooi – gebaseerd op de beginselen van de Positieve Psychologie – vormt de rode draad doorheen deze specialisatieopleiding.

Deze 6-daagse opleiding is gericht op professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.
Je verdiept je in de kenmerken en oorzaken van stress, om van daaruit methodieken aan te leren waarmee je mensen kan coachen richting een veerkrachtiger leven. Je leert tegenslag om te zetten in positieve energie en je ontdekt hoe je je cliënten kan aanzetten tot duurzame gedragsverandering en balans. Zo geef je hen niet alleen meer veerkracht, maar ook meer slagkracht ter preventie en curatie van een burn-out.

https://bettermindsacademy.com/opleiding-veerkracht-coach-stress-burn-out

Deze opleiding kun je volgen in België.

Coach College de Baak

De Stress en Burn-out coach

Wanneer we van buitenaf naar onze cultuur kijken, zien we dat we de connectie met de natuur, ons lichaam, zingeving en elkaar zijn kwijtgeraakt. In onze westerse manieren van benaderen van stress ( in de hulpverlening) doet het lichaam niet of nauwelijks mee. Stress is ‘normaal’ geworden, terwijl het aangeeft dat er ontregeling is. Stress is zodoende geen individueel probleem, maar een maatschappelijk en contextueel probleem. Protocollaire manieren van werken zijn erop gericht om zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Hierdoor plegen veel mensen bewust of onbewust roofbouw op hun lichaam. Het resultaat is dat het stress-systeem niet meer functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Stress wordt disfunctioneel en het overlevingsmechanisme treedt in werking. Te lang hiermee doorgaan kan resulteren in allerlei nare psychische en fysieke klachten, overspannenheid of zelfs burn-out.

Een belangrijke vraag bij stress-gerelateerde klachten is: Waar gaat het hier nu echt over? De bron van veel stress-gerelateerde klachten ligt in het aangeleerde overlevingsmechanisme wat opgeslagen is in het lichaam en (onbewust) trauma vanuit de voorgeschiedenis. Onbewust blijven veel mensen dit patroon herhalen, wat we systemische herhaling noemen. Als coach leer je om de coachee bewust te maken van wat hij/zij zichzelf noodzakelijkerwijs heeft aangeleerd en te inspireren tot het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid vanuit zelfcompassie; mentaal, emotioneel, fysiek & spiritueel. Mensen weten zelf veelal van binnen wat klopt en niet klopt. Dit gevoel, de Gut-feeling, het buikgevoel, zit in het lichaam. Als coach is het van belang dat je je coachee kunt helpen om werkelijk naar deze eigen wijsheid van het lichaam te leren luisteren en lef te ontwikkelen om hiernaar te handelen.

https://coachcollege.nl/opleidingen/opleiding-dynamisch-coachen-bij-stress-en-burnout
Deze opleiding kun je volgen in Nederland.


HRD Academy

Opleiding tot stress- en burn-out coach

Je leert hoe je preventief de veerkracht van mensen kan verhogen en hoe je integer en vakbekwaam kunt coachen bij stress en burn-out. Daarnaast leer je organisaties adviseren over verhogen van de mentale vitaliteit en voorkomen van stressgerelateerd ziekteverzuim. Ook voor tips voor het starten van een coachpraktijk, kun je bij ons terecht.
De opleiding is heel praktijkgericht en gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.
We werken in niet te grote groepen, je krijgt persoonlijke feedback en je wordt ondersteund door een studiebuddy en tussentijdse intervisies. Je ontvangt alle materialen om direct aan de slag te kunnen zoals een elektronische leeromgeving, 2 boeken, coachkaarten, een app, enz.
Gecertificeerde opleiding erkend door o.a. ICF & NOBCO

https://www.hrdacademy.be/nl/opleidingen/1261/coach-opleiding/opleiding-tot-stresscoach-en-burn-out-coach
Deze opleiding kun je volgen in België en Nederland.

KRACHT Opleiding

Opleiding Veerkracht coach (Stress- en burn-out coach)

Je leert op wetenschappelijke basis je coachees te helpen terug te komen in hun energie, door het versterken van veerkracht. Met de opgedane diepgaande kennis op het gebied van veerkracht, stress en burn-out, kun jij ervoor zorgen dat je jouw coachee duurzaam helpt beter om te gaan met stress en belemmerende factoren. Je leert veel over stress en ademhaling, de effecten van langdurige stress op het menselijk lichaam, het brein, wat weer zijn weerslag heeft op gedragingen, energiepeil, ingesleten gedrag en welbevinden. Met een holistische blik, kijken we naar de coachee met (wetenschappelijke) methodieken vanuit o.a. psychologie, inspanningsfysiologie, op lichamelijk en biologisch (evolutionair) gebied, leefstijl en ademhaling. Verder leer je werken met een in de praktijk bewezen methodiek dat in 8-stappen je coachee met bijbehorende oefeningen terug krijgt naar werk en naar zichzelf. Direct toe te passen in je coaching praktijk dus, gegeven door ervaren docenten met eigen succesvolle coaching praktijk. De praktische vertaling van de wetenschap en het stappenplan maken dat deze opleiding direct toepasbaar is. Tevens zorgt de uitgebreide intake ervoor dat je je persoonlijke doelen, weerstanden en uitdagingen kunt aanpakken in de opleiding. Zo zet je jezelf maar ook je coachee straks in zijn kracht. Kennis is kracht.

https://krachtopleidingen.nl/opleiding-veerkracht-coach/
Deze opleiding kun je volgen in Nederland.

YourCoach

Stress & Burn-out Coach

Stress en uitputting spelen op meerdere lagen, terwijl de meeste specialisten maar één laag aanpakken of één techniek aanbieden. Vanuit een Integrale bril kijken we in deze verdiepende coachopleiding naar de persoon en de fase waarin die zich bevindt, en werken we aangepast en divers. We leren methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen.

Alle theoretische kaders die worden aangereikt worden onmiddellijk aan de praktijk getoetst door middel van coachoefeningen en opdrachten. Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van stress & burn-out begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

https://www.yourcoach.be/opleidingen/stress-burn-out-coach/
Deze opleiding kun je volgen in België.
‹ Terug naar overzicht