Gezocht: de centrale en neutrale spin in het web die van werkhervatting een positieve ervaring maakt voor zowel werkgever als werknemer

Op zoek naar kennis en toolboxen om mensen en organisaties te begeleiden in een werkhervatting na burn-out? Leer hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de werknemer.

Over de opleiding

Steeds meer werknemers kampen met ziekteverzuim naar aanleiding van burn-out en/of spanningsklachten. Bijna 50% van de mensen die het werk hervatten is bang te hervallen. Dat blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor hun welbevinden en productiviteit. Een kwart van hen vervalt ook effectief opnieuw in een burn-out. Daarnaast wordt werkhervatting nog al te vaak gezien als een negatief proces, terwijl dit net leer- en groeikansen biedt voor zowel werknemer als werkgever. Er leven nogal wat onuitgesproken verwachtingen van de werknemer naar de werkgever toe en omgekeerd. Het ontbreekt ook vaak aan een eenduidige aanpak met heldere afspraken, contactpersonen, opvolging en evaluatie. Een werknemer met burn-out krijgt in het kader van zijn of haar werkhervatting dan ook nog eens met veel verschillende contacten te maken (huisarts, arbeidsarts, eventuele hulpverlener, werkgever, mutualiteit, enz.), wat het er ook niet makkelijker op maakt. Om deze noden in te spelen, hebben we Re-Set ontwikkeld. Deze dienstverlening heeft als centraal uitgangspunt de groei van mens én organisatie en wordt gefaciliteerd door de Re-Set Facilitator.

Vijfdaagse opleiding tot Re-Set Facilitator

Tijdens deze opleiding focussen we bewust op een positieve benadering, waarbij de rol van een neutrale, onafhankelijke coördinator centraal komt te staan. Deze creëert via tools zoals een kaartenset, digitale scan en dashboard (de Re-Set toolbox), een veilige omgeving. Van daaruit kan dan samen met de diverse partijen het begeleidingsproces bij werkhervatting worden opgezet, de aanpak uitgestippeld en de juiste condities gecreëerd.

Deze opleiding maakt deel uit van het ESF-Project Re-Set: Re-integratie na burn-out en is een samenwerking tussen VESB, AMS en Mensura.

Voor de brochure met meer informatie over de opleiding, organisatie, kosten en inschrijven: :Brochure_Re-Set_Re-integratie na burn-out.pdf (antwerpmanagementschool.be)


‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons