Erkende opleidingen

De volgende opleidingen worden officieel erkend door VESB (alfabetische sortering):

Basisopleidingen stress en burn-out

Artevelde hogeschoolBegeleiding en aanpak van stress en burn-out  Basisopleiding coach
Better Minds at WorkOpleiding tot veerkracht – stress & burn-out coach  Basisopleiding coach
HANToegepaste Psychologie  Bachelor opleiding junior coach
HRD AcademyOpleiding tot stress- en burn-out coach  Basisopleiding coach
KRACHT OpleidingenOpleiding Veerkracht coach (Stress- en burn-out coach)  Basisopleiding coach
School4PowerJaaropleiding Stress-en Burn-out Coaching  Basisopleiding coach
Vives HogeschoolBachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement  Bachelor opleiding junior coach
YourCoachStress & Burn-out coach  Basisopleiding coachOpleiding Strategische Re-integratie na Burn-out

Antwerp Management School
  Strategische Re-integratie na Burn-out

Verdiepende aanvullende opleiding

Deze opleidingen zijn aanvullind en/of verdiepend.

Body Oriented Learning AcademyHet Lichaam, Stress & Burn-out – Dynamisch werken vanuit natuurlijk herstel      Verdiepende aanvullende opleiding
Coach College de baakDe Stress en Burn-out coachVerdiepende aanvullende opleiding
StreamVan burn-out naar LevenszinVerdiepende aanvullende opleiding
Stress Management Consultancy - Dr. Luc SwinnenBurn-out coachingAanvullende opleiding
Uit je hoofd, In je lijfAanpak van stressAanvullende opleidingHier kan je meer info vinden over elke opleiding (alfabetische sortering)

Antwerp Management School

Masterclass Strategische Re-integratie na Burn-out

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op drie zijn mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out, de oorzaak. Opvallend: de helft van de mensen die een burn-out hadden, is bang om te hervallen. Niet zonder reden, want één op vier van wie terug aan de slag gaat, heeft effectief een terugval. De directe en indirecte kosten aan de samenleving, de werkgever en het individu zijn dan ook hoog. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers, hr-medewerkers en consultants dit beter aanpakken? Met Strategische Re-integratie na Burn-out leer je hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de medewerker.

https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/strategische-re-integratie-na-burn-out
DezeStrategische Re-integratie na Burn-out opleiding kun je volgen in België.


Artevelde hogeschool

Begeleiding en aanpak van stress en burn-out

Symptomen van overspanning en burn-out zijn in de eerste plaats belastend voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar omgeving. Nooit gingen meer werknemers in het rood, dat was de conclusie van de grootschalige werkbaarheidsmonitor van de SERV (november 2019). Sinds 2013 zien we een forse stijging met 7,5 procentpunten. 36,8 procent van de werknemers heeft psychische vermoeidheidsproblemen.14 procent zit duidelijk in de risicozone voor burn-out. En dit alles in combinatie met een krappe arbeidsmarkt en een wereld in volle verandering.

Als we bekijken hoe het komt dat de werkbaarheid van werk achteruitgaat, is dat voor vier vijfde te verklaren door een toename van de werkstress. Absenteïsme op het werk ten gevolge van stress blijft eveneens in stijgende lijn gaan. Wie iets aan de werkbaarheid wil doen, moet dus werkstress aanpakken. Volgens onderzoek heeft chronische stress ernstige gevolgen voor werknemers, waaronder uitputting, gebrek aan betrokkenheid en inefficiëntie op de werkplek. Vroegtijdig herkennen en begeleiden van burn-out en aanwakkeren van bevlogenheid bij de medewerkers en binnen de organisatie zijn belangrijke factoren om mentale, emotionele en fysieke gezondheid te stimuleren. Bovendien werken we vanuit evidence-based en practice-based principes aan het reïntegratiegebeuren in tijdens de periode van afwezigheid en bij de terugkeer.

https://www.arteveldehogeschool.be/nl/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/begeleiding-en-aanpak-van-stress-en-burn-out
Deze basisopleiding kun je volgen in België.


Better Minds at Work

Opleiding tot veerkracht – stress & burn-out coach

Veerkracht-coaching wordt wetenschappelijk erkend als een effectieve aanpak ter preventie en behandeling van (werk)stress. In haar boek Mentaal Kapitaal houdt Elke Geraerts, doctor in de psychologie, dan ook een pleidooi voor het versterken van veerkracht als tegengif tegen stress en burn-out. Dit pleidooi – gebaseerd op de beginselen van de Positieve Psychologie – vormt de rode draad doorheen deze specialisatieopleiding.

Deze 6-daagse opleiding is gericht op professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.
Je verdiept je in de kenmerken en oorzaken van stress, om van daaruit methodieken aan te leren waarmee je mensen kan coachen richting een veerkrachtiger leven. Je leert tegenslag om te zetten in positieve energie en je ontdekt hoe je je cliënten kan aanzetten tot duurzame gedragsverandering en balans. Zo geef je hen niet alleen meer veerkracht, maar ook meer slagkracht ter preventie en curatie van een burn-out.

https://bettermindsacademy.com/opleiding-veerkracht-coach-stress-burn-out
Deze basisopleiding kun je volgen in België.


Body Oriented Learning Academy

Het Lichaam, Stress & Burn-out – Dynamisch werken vanuit natuurlijk herstel

 
Wanneer we van buitenaf naar onze cultuur kijken, zien we dat we de connectie met de natuur, ons lichaam, zingeving en elkaar zijn kwijtgeraakt. In onze westerse manieren van benaderen van stress ( in de hulpverlening) doet het lichaam niet of nauwelijks mee. Stress is ‘normaal’ geworden, terwijl het aangeeft dat er een functionele ontregeling is. Stress is zodoende geen individueel probleem, maar een maatschappelijk, cultureel en contextueel probleem. Protocollaire manieren van werken zijn erop gericht om zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Hierdoor plegen veel mensen bewust of onbewust roofbouw op hun lichaam. Het resultaat is dat het stress-systeem niet meer functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Stress wordt disfunctioneel en het overlevingsmechanisme treedt in werking. Te lang hiermee doorgaan kan resulteren in allerlei nare psychische en fysieke klachten, overspannenheid of zelfs burn-out.

Deze specialistische, diepgaande opleiding is gebaseerd op lichaamsgericht werken en natuurlijk herstel bij stress- en burnout. De basis vormt het Dynamisch Fasenmodel® ( Hilde Bolt) . Dit model is voorgekomen uit Hilde’s werk met trauma en is ontstaan uit meer dan 25 jaar observaties van cliënten met burn-out of in andere grote transities als ziekte en verlies. Stress en burnout wordt gezien als een verstoring en niet als stoornis. In deze werkwijze komen regulier, wetenschappelijke zienswijzen samen met visies vanuit lichaamsgerichte, traditionele geneeswijzen, andere disciplines en culturen.

https://www.bodyorientedlearning.com/about-3
Deze aanvullende verdiepende opleiding kun je volgen in Nederland.


Coach College de Baak

De Stress en Burn-out coach

Wanneer we van buitenaf naar onze cultuur kijken, zien we dat we de connectie met de natuur, ons lichaam, zingeving en elkaar zijn kwijtgeraakt. In onze westerse manieren van benaderen van stress ( in de hulpverlening) doet het lichaam niet of nauwelijks mee. Stress is ‘normaal’ geworden, terwijl het aangeeft dat er ontregeling is. Stress is zodoende geen individueel probleem, maar een maatschappelijk en contextueel probleem. Protocollaire manieren van werken zijn erop gericht om zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Hierdoor plegen veel mensen bewust of onbewust roofbouw op hun lichaam. Het resultaat is dat het stress-systeem niet meer functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Stress wordt disfunctioneel en het overlevingsmechanisme treedt in werking. Te lang hiermee doorgaan kan resulteren in allerlei nare psychische en fysieke klachten, overspannenheid of zelfs burn-out.

Een belangrijke vraag bij stress-gerelateerde klachten is: Waar gaat het hier nu echt over? De bron van veel stress-gerelateerde klachten ligt in het aangeleerde overlevingsmechanisme wat opgeslagen is in het lichaam en (onbewust) trauma vanuit de voorgeschiedenis. Onbewust blijven veel mensen dit patroon herhalen, wat we systemische herhaling noemen. Als coach leer je om de coachee bewust te maken van wat hij/zij zichzelf noodzakelijkerwijs heeft aangeleerd en te inspireren tot het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid vanuit zelfcompassie; mentaal, emotioneel, fysiek & spiritueel. Mensen weten zelf veelal van binnen wat klopt en niet klopt. Dit gevoel, de Gut-feeling, het buikgevoel, zit in het lichaam. Als coach is het van belang dat je je coachee kunt helpen om werkelijk naar deze eigen wijsheid van het lichaam te leren luisteren en lef te ontwikkelen om hiernaar te handelen.

https://coachcollege.nl/opleidingen/opleiding-dynamisch-coachen-bij-stress-en-burnout
Deze aanvullende verdiepende opleiding kun je volgen in Nederland.


Eric Boydens

Netwerk burn-out 

Deze verdiepende aanvullende opleiding is specifiek voor huisartsen in België.


HRD Academy

Opleiding tot stress- en burn-out coach

Je leert hoe je preventief de veerkracht van mensen kan verhogen en hoe je integer en vakbekwaam kunt coachen bij stress en burn-out. Daarnaast leer je organisaties adviseren over verhogen van de mentale vitaliteit en voorkomen van stressgerelateerd ziekteverzuim. Ook voor tips voor het starten van een coachpraktijk, kun je bij ons terecht.
De opleiding is heel praktijkgericht en gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.
We werken in niet te grote groepen, je krijgt persoonlijke feedback en je wordt ondersteund door een studiebuddy en tussentijdse intervisies. Je ontvangt alle materialen om direct aan de slag te kunnen zoals een elektronische leeromgeving, 2 boeken, coachkaarten, een app, enz.
Gecertificeerde opleiding erkend door o.a. ICF & NOBCO

https://www.hrdacademy.be/nl/opleidingen/1261/coach-opleiding/opleiding-tot-stresscoach-en-burn-out-coach
Deze basisopleiding kun je volgen in België en Nederland.


KRACHT opleidingen

Opleiding Veerkracht coach (Stress- en burn-out coach)

Je leert op wetenschappelijke basis je coachees te helpen terug te komen in hun energie, door het versterken van veerkracht. Met de opgedane diepgaande kennis op het gebied van veerkracht, stress en burn-out, kun jij ervoor zorgen dat je jouw coachee duurzaam helpt beter om te gaan met stress en belemmerende factoren. Je leert veel over stress en ademhaling, de effecten van langdurige stress op het menselijk lichaam, het brein, wat weer zijn weerslag heeft op gedragingen, energiepeil, ingesleten gedrag en welbevinden. Met een holistische blik, kijken we naar de coachee met (wetenschappelijke) methodieken vanuit o.a. psychologie, inspanningsfysiologie, op lichamelijk en biologisch (evolutionair) gebied, leefstijl en ademhaling. Verder leer je werken met een in de praktijk bewezen methodiek dat in 8-stappen je coachee met bijbehorende oefeningen terug krijgt naar werk en naar zichzelf. Direct toe te passen in je coaching praktijk dus, gegeven door ervaren docenten met eigen succesvolle coaching praktijk. De praktische vertaling van de wetenschap en het stappenplan maken dat deze opleiding direct toepasbaar is. Tevens zorgt de uitgebreide intake ervoor dat je je persoonlijke doelen, weerstanden en uitdagingen kunt aanpakken in de opleiding. Zo zet je jezelf maar ook je coachee straks in zijn kracht. Kennis is kracht.

https://krachtopleidingen.nl/opleiding-veerkracht-coach/
Deze basisopleiding kun je volgen in Nederland


School 4 Power

Jaaropleiding Burn-Out Coaching

SCHOOL4POWER_logo_MET_BASELINE_CMYK.jpg

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van mensen met een (dreigende) burn-out. Dit op een evidence based manier.
De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen interpretaties en aannames over stress en burn-out en eigen ervaringen onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.
Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. De opleiding is zeer interactief, oefenen gebeurt onder andere via rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.
Op het eind van de opleiding is er een schriftelijke en mondelinge integratie waarbij de opgedane kennis en een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Hier komt ieder individueel aan bod.

https://www.school4power.be/workshops/jaaropleiding-burn-out-coaching/
Deze basisopleiding kan je volgen in België


Stream

Van burn-out naar levenszin

Deze opleiding is voor stress- en burn-outcoaches met enige jaren ervaring in het begeleiden van mensen met een burn-out. Het boek dat hoort bij deze opleiding is ‘Van burn-out naar Levenszin. De natuurlijke ordening als helend principe’. Burn-out is een overbelasting van hoofd, hart, lichaam en ziel. Om blijvend te herstellen is een holistische benadering op identiteitsniveau noodzakelijk, met aandacht voor drie onderliggende thema’s die iemands gevoeligheid voor een burn-out verklaren: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw.

Tijdens deze vijfdaagse masterclass werk je ervaringsgericht met het stappenplan dat beschreven staat in het boek:

 • Rust – reinheid – rituelen (om de draagkracht te vergroten);
 • Lichaamsbewustzijn trainen (om de split tussen hoofd en lichaam op te heffen);
 • Secure bases (een helende context organiseren: zelf doen maar niet alleen);
 • Formuleren van begeleidingsdoel (autonomie bij cliënt);
 • (Werk-)omgeving informeren over onderliggende thema’s en aandachtspunten (meestroom creëren);
 • Werken met de onderliggende thema’s rouw, plek en passie (werken met de bron/onderstroom).

Deze aanpak is bewezen effectief en helend voor de cliënt. Dat komt omdat de symptomen niet bestreden worden, maar gebruikt als richtingaanwijzer naar: wat speelt er in de onderstroom bij deze cliënt. Hierdoor wordt de burn-out bij de basis aangepakt en is de kans op herhaling nihil.

https://www.streamsite.nl/aanbod
De verdiepende aanvullende opleiding kun je volgen in Nederland en in België, bij de HRD


Stress Management Consultancy – Luc Swinnen

Burn-out coaching

https://stressmanagement.be/nl/c/actieve-training/burn-out-coaching-1
Deze verdiepende aanvullende opleiding kun je volgen in België


Uit je hoofd, in je lijf

Aanpak van stress

In de huidige maatschappij moet ons hoofd op volle toeren draaien om alles bij te kunnen houden, met op den duur alle gevolgen van dien: stress, spanning, onzekerheid, ergernis, lichamelijke (pijn)klachten. Veel mensen ervaren stress omdat ze niet meer in staat zijn om hun 'denken' UIT te zetten! Maar wat kun je daaraan doen?

Resultaten door beproefd programma: om stress en stress-gerelateerde klachten in de kern aan te pakken, biedt de training een concrete en laagdrempelige oplossing. In zes opeenvolgende stappen leren onze deelnemers op een praktische manier ánders om te gaan met gedachten en gevoelens. We zijn immers allemaal op zoek naar 'mentale rust' en dat draait in de kern weer om de balans tussen denken en voelen, tussen hoofd en lijf. Onze online leeromgeving werkt hier stap-voor-stap naartoe. De structuur van de training is zeer overzichtelijk en tegen het einde van de training ervaren onze klanten meer innerlijke rust, meer kracht en meer zelfvertrouwen.

Honderden mensen in Nederland en daarbuiten hebben onze trainingen inmiddels gevolgd met een van de aangesloten coaches. Jaarlijks meten wij ijzersterke resultaten die bovendien duurzaam zijn! De opleiding tot coach en licentiehouder van ons platform, is bedoeld voor (loopbaan)coaches, HR-adviseurs, trainers en/of psychologen die hun deelnemers effectief en doeltreffend willen begeleiden bij gedragsverandering. Ook onze ervaren coaches hebben gemerkt dat coachen mét een online leeromgeving, de resultaten verdiept. Alle aangesloten coaches waarderen de opleiding na afloop met een 9,5!

https://www.uitjehoofd-injelijf.nl/interesse-als-coach.html
De aanvullende verdiepende opleiding kun je online volgen

Vives Hogeschool

Bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement
Je speelt graag in op actuele problemen in onze samenleving zoals sedentair leven, ongezond voedingspatroon, bewegingsarmoede, overgewicht, hoge prestatie- en werkdruk, burn-out, bore-out, vergrijzing … Je wil echt weten hoe deze kunnen aangepakt worden. Dan is het bevorderen van de wellbeing en de vitaliteit van de modale burger je ding.

Het vak Stress- & burn-outcoaching binnen de afstudeerrichting Coaching & Wellbeingmanagement is een door de VESB erkende basisopleiding in stress- en burn-out coaching dat VESB- lidmaatschap als ‘junior coach’ mogelijk maakt. Slaag je voor de volledige bacheloropleiding Coaching & Wellbeingmanagement, dan kan je doorgroeien tot ‘reguliere VESB-coach’ op voorwaarde van 3 jaar aantoonbare werkervaring. Je kan deze bacheloropleiding volgen in België, dit zowel in voltijds dagonderwijs on campus (Bachelor-diploma Wellbeing- & Vitaliteitsmanagement), als in verkorte hybride vorm (Attest Micro-degree Coaching & Management).

https://www.vives.be/nl/handelswetenschappen-en-bedrijfskunde/wellbeing-en-vitaliteitsmanagement
Deze basisopleiding tot junior coach kan je volgen in België


YourCoach

Stress & Burn-out Coach

Stress en uitputting spelen op meerdere lagen, terwijl de meeste specialisten maar één laag aanpakken of één techniek aanbieden. Vanuit een Integrale bril kijken we in deze verdiepende coachopleiding naar de persoon en de fase waarin die zich bevindt, en werken we aangepast en divers. We leren methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen.

Alle theoretische kaders die worden aangereikt worden onmiddellijk aan de praktijk getoetst door middel van coachoefeningen en opdrachten. Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van stress & burn-out begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

https://www.yourcoach.be/opleidingen/stress-burn-out-coach/
Deze basisopleiding kun je volgen in België.


Erkenning aanvragen?

Andere opleidingen kunnen hun interesse voor een erkenning van hun opleiding kenbaar maken middels een bericht aan accreditatie@vesb.eu. De procedure en de benodigde formulieren zullen dan verstrekt worden. 

Om in aanmerking te komen moet, in ieder geval, aan de volgende criteria voldaan zijn:

 • De trainers hebben zelf langdurige ervaring als stress en burn-outcoach (en zijn dus niet alleen ervaringsexpert, of hebben recentelijk (korter dan 2 jaar) zelf hun opleiding tot stress en burn-outcoach afgerond),
 • De trainers zijn zelf gecertificeerd via een erkende opleiding en/of zijn al zeer geruime tijd in het vakgebied werkzaam en kunnen dat aantonen door bijvoorbeeld publicaties in vakbladen en/of geschreven boeken,
 • De opleiding in kwestie moet “evidence based werken” kunnen aantonen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten d.w.z. dat er in de opleiding o.a. literatuur- onderzoek verwijzingen opgenomen zijn
 • De opleiding moet voldoende concreet werkmateriaal ter beschikking stellen zodat de coach-in-opleiding met coachees aan de slag kan gaan.
 • De opleidingen werken volgens het competentieprofiel van de VESB wanneer er geen eigen competentieprofiel beschikbaar is. Wanneer er een eigen of ander competentieprofiel gebruikt wordt, moet deze minimaal gelijkwaardig zijn aan die van de VESB.
 • Daar waar de student zelf de levenservaring van een burn-out heeft meegemaakt, is er door de opleider extra aandacht om deze levenservaring te brengen naar ervaringsdeskundigheid.

Erkenning vindt plaats voor de periode van maximaal 3 jaar (vanaf datum erkenning). Daarna vindt er een her-certificering plaats (wederom voor maximaal 3 jaar). Gedurende de periode van erkenning kunnen zowel de VESB als de erkende opleiding (schriftelijk gemotiveerd en na hierover met elkaar in gesprek te zijn gegaan) op 1e verzoek de erkenning terugdraaien indien daar een zwaarwegende reden toe is.

De aanvrager committeert zich tot de volgende zaken gedurende de periode van erkenning:

 • Aandacht besteden aan de VESB, het lidmaatschap, het belang van intervisie, de gedragscode en het doorverwijsbeleid in de opleiding (minimale format hiervoor is beschikbaar).
 • Aandacht voor verschillende stromingen, richtingen en inzichten inzake stress en/of burn-out.
 • Aandacht voor het algemene wettelijke kader waarin de coach zich beweegt.
 • Ruime en aantoonbare aandacht/verwijzing naar/voor de laatste stand van de wetenschap.
 • Participeren in een jaarlijks ronde tafel overleg met de VESB en andere erkende opleidingen met als doel om van elkaar te leren en het vak van SBO-coach[1] verder te professionaliseren. De VESB organiseert & initieert dit overleg tussen alle opleidingspartners. (Tijdsinvestering 1 dagdeel offline).
 • Inzicht te verschaffen aan de VESB in evaluaties van de opleiding en/of de VESB in staat te stellen om zelf, met maximaal 10% van de studenten en steekproefsgewijs, contact op te nemen met evaluatie als doel. Dit na elke afgeronde opleiding gedurende de erkenning. De opleider voorziet hiervoor het nodige in hun privacybeleid. Op basis van deze evaluatie zal de opleider hierover jaarlijks, 1 op 1, met een vertegenwoordiging van de accreditatiecommissie van de VESB in gesprek gaan met als doel van elkaar te leren. (Tijdsinvestering maximaal 2 uur online).
 • De accreditatiecommissie van de VESB wordt binnen 2 weken op de hoogte gebracht van een wisseling van trainer/opleider met betrekking tot een gecertificeerde opleiding en krijgt inzicht in diens cv. De accreditatiecommissie van de VESB wordt ook binnen 2 weken op de hoogte gebracht van elke fundamentele wijziging met betrekking tot de gecertificeerde opleiding.

De accreditatiecommissie bestaat uit de volgende leden (1-10-2022):

Ann Lacrés

Bestuurslid VESB

Annelies Driessens

Bestuurslid VESB

Martijn Oechies

Vicevoorzitter VESB

Wouter de Waard

Secretaris VESB

De leden van de accreditatiecommissie hebben geen actieve rol in de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. Noch zullen zij zich, voor de periode van drie jaar (vanaf 1-10-2022), bezighouden met de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. De accreditatiecommissie behandelt elk dossier per tweetal waarbij er maximaal één persoon de betreffende opleiding zelf gevolgd mag hebben. Daarnaast behandelen commissieleden geen zaken waarbij er familiale en/of professionele banden (buiten de VESB-relatie) met het betreffende opleidingsinstituut en/of trainers zijn.


[1] Stress & burn-out coach


Contacteer ons