Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van de Vereniging van Erkende Stress- & Burn-outcoaches vzw oftewel Association de Coachs Certifiés en Stress et Burn-out asbl (verder te noemen “VESB/ACSB”), gevestigd Papenhoutlaan 15, 1020 Brussel, KBO 0707799892, BTW BE 0707.799.892. E-mail vesbcoaches@gmail.com, website https://www.vesb.eu

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

De VESB/ACSB heeft de inhoud van deze website met de grootste zorg samengesteld. Mocht, ondanks deze zorgvuldigheid informatie op deze site verouderd zijn of onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de VESB/ACSB in geen geval aansprakelijkheid van enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van informatie op deze site of het gebruik van de aanwezige hyperlinks. Ook voor schade als gevolg van het tijdelijk disfunctioneren van de website kan de VESB/ACSB geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De VESB/ACSB behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruiksgemak en impliceren niet dat de VESB/ACSB de gelinkte site(s) goedkeurt of onderschrijft. De VESB/ACSB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag om commerciële redenen zonder schriftelijke toestemming van de VESB/ACSB worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Privacy Statement

Het privacy statement is voor het laatst aangepast op 03/05/2018.

De VESB/ACSB hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van zijn website.

Informatie over bezoeken aan de VESB/ACSB website (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen.

De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker/bezoeker aan dat hij/zij instemt met dit Privacy Statement.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de VESB/ACSB. U dient zich ervan bewust te zijn dat de VESB/ACSB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

De VESB/ACSB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de VESB/ACSB of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de VESB/ACSB of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de VESB/ACSB of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail aan vesbcoaches.webmaster@gmail.com

Coaches
De VESB/ACSB toetst bij aanvragen van coaches tot het (aspirant)lidmaatschap van de vereniging vooraf of hij/zij aantoonbaar volgens de door de VESB/ACSB geformuleerde eisen is opgeleid én de eveneens geformuleerde relevante beroepservaring heeft. Dit biedt uitdrukkelijk geen garantie voor door coachees en/of opdrachtgevers dan wel andere derden te behalen resultaten.
De VESB/ACSB is niet aansprakelijk voor (beroeps) fouten van zijn leden.

Contacteer ons