Vertaalhulp voor het omgaan met medisch-psychiatrische termen ingeval van door een VESB-lid/coach op te stellen documenten.

Zoals al in de VESB Gedragscode staat onthoudt de coach zich ook in al zijn communicatie van medische/psychologische/psychische kwalificaties en diagnoses van de coachee, tenzij hij tevens arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of psychiater is. Wees ook professioneel voorzichtig in geval een werknemer de coach toestemming geeft om verslag te doen van wat er tijdens de coaching is besproken. In de per definitie ongelijke verhouding werkgever-werknemer is er nl. altijd een misbruikrisico over de omgang met en opslag van vertrouwelijke gegevens door de werkgever. Bovendien kan er sprake zijn van psychische klachten en dan is de vraag in hoeverre een werknemer in staat is om een goed overwogen toestemming te geven. Alleen in heel uitzonderlijke situaties mag je rechtstreeks opschrijven wat er aan de hand is.  Daarbij moet je denken aan een werknemer die epilepsie heeft, of een toeval kan krijgen. Dan kan er snel adequate hulp nodig zijn. Met andere woorden: de werknemer kan in gevaar komen, als je het niet vermeldt.

In bijgaande tabel vind je professionele alternatieven voor medische en psychiatrische termen, zoals onder meer bedrijfsartsen die gebruiken. Wij stellen je voor deze ook te gebruiken in onder meer op te stellen coachingovereenkomsten, verslaglegging van coachingtrajecten etc. 

Niet gebruiken 

Vervangen door 

 

 

Aard van de behandeling

Vervangen door b.v. Beschrijving van de coaching of begeleiding. Als VESB-coaches geven wij géén behandeling maar coaching of begeleiding

Benoemen van aandoening

De verzuimoorzaak is medisch

Burn-out

Gewoon niet benoemen, maar een positieve term gebruiken: de coachee heeft behoefte aan coaching om zijn energiebalans te herstellen ...

of zo iets neutraals.

Ernstig zieke partner of familielid

Calamiteit in de privé-situatie/omstandigheden

Familieomstandigheden

Omstandigheden

Fysiotherapeut

Wij (be)noemen géén andere behandelaars in onze communicatie!

Gedragscognitief

Noemen wij niet

Geopereerd aan….

Benoemen wij niet

Hartklachten

Benoemen wij niet

Hartrevalidatie

Benoemen wij niet

Is bestraald en andere medische ingrepen

Bespreken wij niet

Knieklachten

Niet relevant voor onze begeleiding

Lopen met krukken i.v.m. knie

Niet relevant voor onze begeleiding

Mantelzorgverplichtingen

Dringende omstandigheden in de privé-situatie

Moe

Energetisch beperkt; energetische disbalans

Nekklachten

Niet relevant: eventueel heel algemeen: fysieke klachten als gevolg van overbelasting of spanning.

Overspanning

spanningsklachten (niet:klachten op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren:

Psychische aandoening

Aandoening

Psychiater

Wij (be)noemen géén andere behandelaars in onze communicatie!

Psycholoog

Wij (be)noemen géén andere behandelaars in onze communicatie!

Privé oorzaak

Niet arbeidsgerelateerd

Revalidatie

Medewerker werkt actief aan zijn herstel

Rugklachten

Niet relevant

Ruzie met baas of collega

Niet benoemen: wijst op verstoorde arbeidsverhouding en kan aanleiding zijn tot ontslag!!!!!!! Liever iets positiefs benoemen: wenst zich verder te ontwikkelen in interpersoonlijke/communicatieve vaardigheden o.i.d.

 
Stappen in werkhervattingAls coaches bepalen wij dat niet!

Therapie (medisch of psychisch)

Nee, benoemen wij niet

Werkgever kent de ziekte

De werkgever is door werknemer op de hoogte gesteld van de aandoening en het verloop ervan, of “zoals uw medewerker u reeds heeft verteld.”‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons