Voor 11€ per sessie naar de psycholoog

In diverse nieuwsberichten kunnen we lezen dat er een nieuwe overeenkomst is die deel uitmaakt van het protocol geestelijke gezondheidszorg die psychologische zorg voor de hele Belgische bevolking betaalbaar maakt: voor 11€ naar de psycholoog.

In de overeenkomst wordt gesproken over de wens tot multidisciplinaire samenwerking ter bevordering van veerkracht en mentaal welzijn, waarbij een klinisch psycholoog en/ of klinisch orthopedagoog de supervisie hebben van het multidisciplinaire team en waarbij er andere zorgprofessionals, hulpverleners en / of ervaringsdeskundigen ingeschakeld kunnen worden zowel bij individuele begeleiding als bij begeleiding van groepssessies.

Er liggen dus mogelijk ook juist nieuwe kansen voor VESB coaches. We zijn als VESB coaches steeds voorstander geweest van een multidisciplinaire aanpak in het versterken van veerkracht en mentaal welzijn. We zien de nieuwe richtlijnen als mooie kans om samen met de klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, preventieadviseurs en huisartsen rond de tafel te gaan zitten om te bespreken hoe we de multidisciplinaire samenwerking op maat van de vraag van de rechthebbende samen vorm kunnen geven. Onze coaches die geen klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn sturen coachees / patiënten met complexe psychische problematiek immers nu al altijd door naar de huisarts en een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog (al dan niet VESB lid).

De multidisciplinaire samenwerking kan de aanzienlijke werkdruk bij de eerste lijns- en gespecialiseerde psychologen verlichten en de huidige lange wachtlijsten verkleinen. Bovenal wordt door de samenwerking de zorg aan de hulpvrager veel beter: elke samenwerkingspartner brengt, op gecoördineerde wijze, de eigen gespecialiseerde kennis en vaardigheden in.

De overeenkomst levert ons voor nu nog weinig concrete antwoorden maar zet wel de deur wagenwijd open voor multidisciplinaire samenwerking. We lezen dat over structuur, taken van netwerken en voorwaarden in de loop van de zomer meer informatie zal komen. We doen ons best om meer inzicht te krijgen in de praktische uitvoering en afspraken rondom de overeenkomst zodat we onze positie kunnen bepalen en inhoudelijk juist en naar de relevante partijen kunnen reageren.

‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons