Commissie werking

Commissie werking

Naast het bestuur en secretariaat wil de VESB een aantal vaste commissies en werkgroepen inrichten die specialistische taken en werkzaamheden verrichten. Een commissie geeft zelf vorm en inhoud aan taken en werkzaamheden binnen de, door het bestuur vastgestelde, opdracht en heeft een werkingsbudget. Ook kan elke commissie zelf weer werkgroepen oprichten voor specifieke expertise en taken.

Het bestuur streeft ernaar om uitvoerende taken zoveel mogelijk onder te brengen bij de programmamanager, het secretariaat en bij de verschillende commissie en werkgroepen. De programmamanager werkt daarin nauw samen met de commissies en is o.a. de verbindende schakel tussen commissies en bestuur. Daarnaast is er voor elke commissie een bestuurslid van de VESB sparringpartner. Het secretariaat en de programmamanager bieden ook ondersteuning aan de commissies. 

Commissies:

  • Marketing, Communicatie en beeldvorming
  • Organisatie evenementen en webinars 
  • Intervisie, deskundigheidsbevordering & educatie

Voor elk van deze commissies zoeken we vrijwilligers die zich willen inzetten om vorm en inhoud te geven aan deze commissies en mede vorm en richting te geven aan hoe de VESB zich verder gaat ontwikkelen. Ons streven is om elke commissie te laten bestaan uit 3 personen die professioneel ervaring hebben op het werkingsgebied van de commissie. 

Indien je interesse hiervoor hebt kun je contact opnemen met Martijn Oechies, programmanager VESB. Dit kan via vesbcoaches.projectwerking@gmail.com of vanuit je `mijn portaal` omgeving op de website via `contacteer ons`.

‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons