‘Na een burn-out ben je niet meteen een goede coach’

Het hele artikel in het Algemeen Dagblad kun je via de link lezen: https://www.ad.nl/werk/na-een-burn-out-ben-je-niet-meteen-een-goede-coach~a5aebef5/

Reactie van Annita:

Beste redactie werk,

U snijdt een actueel en belangrijk thema aan. Helemaal eens dat iemand geen goede coach is bij stress- en burn-outklachten alleen omdat die persoon zelf een burn-out heeft doorgemaakt. Om het kaf van het koren te scheiden is in 2017 de VESB opgericht (Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches) De vereniging is een vzw (we verkopen dus niets ; ) en die behartigt de belangen van coachees en coaches / psychologen.

De coaches die het VESB kwaliteitskeurmerk mogen voeren hebben:

  • Een algemene coachopleiding en coachervaring
  • Een gespecialiseerde evidence based stress- en burn-outcoachopleiding (gegeven door erkende specialisten op het vakgebied)
  • Een bachelor- of master denkniveau
  • Een ethische gedragscode
  • Een onafhankelijke klachtencommissie
  • Verplichte intervisie
  • Verplichte jaarlijkse bijscholing (+ facultatief webinars, diverse vaktijdschriften, enz)
  • Een adviesraad met toonaangevende wetenschappers en specialisten op het vakgebied

Het is belangrijk dat uw lezers hierover geïnformeerd zijn, zodat ze voor een degelijke en gespecialiseerde coach kunnen kiezen. Als u dat wilt, kunnen we u informeren over het verschil tussen een degelijke algemene coach en een goede in stress- en burn-outgespecialiseerde coach. Bepaalde technieken die in algemene coach gebruikt worden, zoals oplossingsgericht coachen, werken in de eerste fase van burn-out namelijk niet. Hieronder een voorbeeld van een plan van aanpak bij burn-out. Er wordt vanzelfsprekend altijd een maatwerkaanpak voor elke coachee gemaakt.

N.b. ik schrijf dit niet uit commerciële overwegingen: we doen het werk voor de VESB als vrijwilligers, omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen goed geholpen worden in die heftige en vaak beangstigende periode.

Annita Rogier (zie: https://www.linkedin.com/in/annita-rogier-8388667/?originalSubdomain=be )

Psycholoog – coach

Bestuurder VESB (zie: https://www.vesb.eu/)

Auteur van diverse boeken en publicaties over de evidence based aanpak van burn-out (zie o.a.: https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-1480_Rogier )‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons