Online intervisie volgen

Voor de VESB ben je een erkende coach een coach als je kan aantonen over voldoende opleiding en competenties te beschikken. Dit betekent minimaal een 6-daagse erkende opleiding in stress en burn-out coaching én minimaal een 6-daagse algemene coachopleiding. Daarnaast volgt hij/zij jaarlijks bijscholing en deskundigheidsbevordering, onderschrijft hij/zij de VESB | ACSB gedragscode en onderwerpt hij/zij zich aan de externe klachtencommissie. Onderdeel van de jaarlijkse bijscholing en deskundigheidsbevordering is intervisie. Elk lid van onze vereniging dient dan ook intervisie te volgen.

Intervisie is een gestructureerd, resultaatgericht en zelfsturend groepsleerproces tussen VESB-coaches met als doel elkaar te inspireren en talenten en competenties te versterken. De deelnemers behandelen vragen die zich manifesteren in het coachingsproces. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook vragen die met het eigen functioneren te maken hebben.

Om dit goed te ondersteunen hebben we in het portaal van de coaches de intervisiekringen en de leden daarvan zichtbaar gemaakt. In dit portaal is het voor iedereen mogelijk om zichzelf aan te sluiten bij een intervisiekring indien de kring nog niet voltallig is. Daarnaast kunnen wij helpen bij het vinden van een geschikte kring of het oprichten van een nieuwe kring. Vooral de mogelijkheid om ook, of zelfs alleen maar, online bij elkaar te komen biedt aan elk lid de mogelijkheid om, plaats en tijd-onafhankelijk, deel uit te maken van een intervisiegroep en zo te voldoen aan één van de belangrijkste vereisten van het erkend zijn. Het komende jaar gaan wij ons dan ook inspannen om alle leden hier uitgebreid over te informeren en dit proces te ondersteunen. 

Op dit moment start er een nieuwe intervisiegroep waarvan het de bedoeling is dat deze enkel online bij elkaar komt. Je kunt je hiervoor aanmelden in het portaal bij intervisie. In eerste instantie zullen we deze groep bij het opstarten begeleiden en daarna de werking overdragen aan de groep zelf. Momenteel kun je je inschrijven voor: Enkel online intervisie groep 1. Wij koppelen je daarna aan een al bestaande online groep of, bij genoeg inschrijvingen, creëren een compleet nieuwe groep.

Naast deze intervisiegroep kun je je natuurlijk ook bij één van de andere groepen (fysiek regio gebonden of online) aansluiten die nog open plaatsen heeft. 

Lukt het je nog niet om in het leden portaal te komen neem dan met ons contact op via vesbcoaches@gmail.com


‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons