Oproep cases voor onderzoek

In eerdere berichten hebben we jullie geïnformeerd en betrokken in het ESF project re-integratie na burn-out van de VESB, in partnerschap met Antwerp Management School en Mensura/Certimed. Mede dankzij de input en co-creatie van een aantal van jullie, jullie coachees en andere stakeholders zoals werkgevers hebben we een nieuwe dienstverlening ontwikkeld die nu klaar staat om gepiloteerd te worden.

Waar bestaat de dienstverlening uit:

 1. De nieuw gecreëerde rol van Re-Set Facilitator: verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige dialoog tussen werkgever en medewerker (proces), faciliteert overeenstemming over de benodigde aanpassingen voor re-integratie (inhoud)
 2. Een stapsgewijs proces op basis van best practices, ontworpen voor interactie met medewerker en werkgever (vaak leidinggevende)
 3. Een Toolbox bestaande uit:
  • een set gesprekskaarten: een set proceskaarten en inhoudskaarten met 5 clusterthema’s die verschillende job crafting elementen alsmede job eisen en job hulpbronnen bij zowel medewerker als werkgever (leidinggevende) bespreekbaar maken
  • een digitale scan waarbij werkgever en medewerker vanuit hun eigen perspectief dezelfde vragen invullen. Vragen richten zich op job crafting ervaring, psychosociale risico aspecten, werkdruk en kwaliteit van werk. Hiaten en overlappingen in antwoorden tussen medewerker en werkgever worden gesignaleerd. 
 4.  Een 5-daagse opleiding tot Re-Set Facilitator. 

De eerste pilot editie van deze opleiding heeft afgelopen najaar plaatsgevonden en we voorzien een nieuwe editie in het late voorjaar 2022.

Oproep Deelname Pilot en Impact Evaluatie

We zijn momenteel op zoek naar geschikte casussen om deel te nemen aan de pilot die tegelijkertijd kadert binnen een impact evaluatie. We zijn op zoek naar meerdere casussen die vanaf januari kunnen gaan opstarten.

Wat is een casus? 

Hiermee bedoelen we het uitvoeren van de dienstverlening bij één re-integratie van een medewerker bij zijn of haar werkgever.  Deze zal worden uitgevoerd door een Re-Set Facilitator die de (pilot) opleiding heeft gevolgd die het stappenplan volgt met behulp van de toolbox. De tijdspanne van een begeleiding is case afhankelijk maar loopt van einde herstel tot zeker 6 maanden na de werkhervatting. Deelname voor de werkgever/medewerker is gratis maar er wordt wel een tijdsinvestering gevraagd in de vorm van beschikbaar zijn voor een 10-tal interviews gespreid over een klein jaar. 

Wat zoeken we?

 • Mensen, herstellende van een burn-out, die vanaf januari 2022 er aan toe zijn om te starten met het voortraject. Dit zijn de voorbereidende gesprekken aan de kant van de (herstellende) medewerker en directe leidinggevende aan de hand van de kaarten set en scan. Voorwaarde voor deelname is dus dat de medewerker aan het einde van zijn/haar herstel zit en klaar is om terug aan werk te denken. Dit traject wordt dan gevolgd door een gezamenlijk gesprek gefaciliteerd door de Re-Set facilitator waarin afspraken worden gemaakt voor de werkhervatting op basis van het voor traject. Tenslotte zal er nog een opvolging zijn na 3 en na 6 maanden.
 • Geen ‘complexe’ casussen, d.w.z. niet langer dan een jaar afwezig, geen andere onderliggende pathologieën.
 • Bediende statuut, werkomgeving waar regelmogelijkheden zijn. Re-integratie bij dezelfde werkgever.

Begeleid jij momenteel coachees die klaar zijn om terug aan werkhervatting te denken en voel jij je als stress en burn-out coach geroepen om deze nu door te verwijzen naar iemand die de werkhervatting kan begeleiden? Dan horen we graag van jou! Contact gegevens staan hier onder. Uiteraard kan jij de coachee blijven begeleiden tijdens zijn/haar herstel of werkhervatting. De Re-Set facilitator begeleidt het snijvlak van interactie tussen medewerker en werkgever, de gezamenlijke gesprekken en de overeenstemming in behoeften/noden medewerker en mogelijkheden aan de kant van de werkgever.

Heb je interesse in de Re-Set Facilitator opleiding? Dan kan je mailen naar onderstaand adres voor meer informatie.

Contact: 

Eva Geluk, Senior Projectlead & Onderzoek 

eva.geluk@ams.ac.be

Mobiel: 0032 (0)477 093 516


‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons