Supervisie aanbod

Supervisie is een leermethode voor beroepsgroepen waarin het doelgericht hanteren van de interactie een belangrijke rol speelt. In ons werk ben jij als persoon in het coachingsproces het belangrijkste ‘instrument’. Dit ‘instrument-zijn’ is niet uit boekjes te leren. Je leert ook geen pianospelen door boeken te lezen van beroemde pianisten. Je hebt aan dit ‘instrument-zijn’ gewerkt door je opleiding, door intervisie te volgen en mogelijk ook al door supervisie.

Je kunt het 'instrument zijn' in supervisie verder ontwikkelen door je eigen persoonlijke en professionele functioneren te onderzoeken en uit te proberen wat functioneel is: wat wel bij je past en wat niet. Het hebben/ontwikkelen van zelfkennis wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor een effectieve professionele coach. Het (zelf)reflecterend vermogen speelt daarin een essentiële rol en behoort ons inziens tot de basiscompetenties van onze beroepsgroep. Deze basiscompetentie staat centraal in de supervisie. Supervisie wordt wel als volgt beschreven: ‘ …het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft deze inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.’ Tijdens de supervisie kun je je inzicht vergroten hoe je stagnatie in je begeleidingscontacten kunt aanpakken. Je gaat samen met je mede supervisanten en de supervisor de door jou ingebrachte casus onderzoeken met als kernvraag: Door welke attitude en interventies kan de samenwerking/interactie met de cliënt effectiever worden? 

De VESB biedt supervisie aan aan haar leden waarbij de VESB bijna de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen. Hierdoor blijft de investering voor de leden beperkt tot 100€ (excl. BTW) per deelnemer (regulier 195€ excl. BTW per deelnemer) per sessie. 

 • De supervisie neemt 6 effectieve contacturen in beslag bij een volle bezetting van 6 deelnemers.
 • Een supervisie kan pas doorgaan vanaf 4 ingeschreven en betaalde deelnemers.
 • Het effectieve aantal contacturen bij 4 deelnemers is dan minimaal 4u, voor 5 deelnemers minimaal 5u en voor het maximum aantal van 6 deelnemers minimaal 6u effectieve contacturen per sessie.
 • Annuleren van een sessie (bvb. bij minder dan 4 betalende deelnemers een week voor de geplande supervisie) gebeurt doorgaans minimum 7 dagen voor de sessie.
 • Een gevolgde supervisie telt ook mee als een intervisie punt.

Opgeven:

Indien je supervisie wilt volgen kun je contact opnemen met vesbcoaches.projectwerking@gmail.com

Beschikbare data, supervisor en lokatie:

20 oktober
Rose-Anne Mutsaers (NL)
Tilburg
24 november
Rose-Anne Mutsaers (NL)
Tilburg
15 december
Rose-Anne Mutsaers (NL)
Tilburg
Er volgen nog meer data. Er volgen nog andere supervisors. Er volgen nog andere lokaties.

Supervisors:

Rose-Anne Mutsaers (NL) begeleidt in haar werk coachees die tijdelijk zijn vastgelopen en die haar vragen om met ze mee te kijken. Ze willen graag in balans en met bezieling en plezier leven en werken. Na een traject zijn ze bijna altijd weer in staat hun leven op een geïnspireerde manier op te pakken. In haar supervisiebegeleiding richt ze zich op jou in jouw functioneren als coach. Je ontmoet in haar een aandachtige gesprekspartner, ervaren en jong van geest. Al op jonge leeftijd ging haar liefde uit naar de psychologische, filosofische en spirituele aard van het mens-zijn. Dit is zo gebleven en deze rode draad komt, gecombineerd met haar praktische aard, op een wezenlijke manier samen in haar werk. Relevante opleidingen: verpleegkundige A, Nederlands MO A en C, Post-Hbo-communicatietrainer en Zijnsgeoriënteerde Coaching en begeleidingskunde aan de School voor Zijnsoriëntatie. 

Naast haar eigen praktijk is zij al 12 jaar als trainer/supervisor en examinator werkzaam aan het Europees Instituut/De Baak, een post-Hbo-opleiding voor coaches en counselors. In haar supervisie staat de coachattitude centraal: vanuit aandacht en openheid contact maken met jezelf en je coachee. Mindful aanwezig zijn met een open hart. Vanuit die open houding beoefenen we alle coachvaardigheden en het begeleiden van mensen. We nemen ruim de tijd voor ieders ontwikkelpunten. Op deze manier ontwikkel je je coachingsvaardigheden en het inzicht in jezelf meer en meer, wat je manier van coachen ten goede komt. We bespreken waar je tegenaan loopt aan de hand van casussen die jezelf inbrengt. Wat zoal aan bod kan komen:

 • jouw relatie met de coachee en wat je daarin tegenkomt?
 • hoe kom je tot een goed coachdoel?
 • hoe geef je een traject op maat vorm?
 • welke methodieken zijn mogelijk en passend?
 • overdracht en tegenoverdracht
 • je eigen ontwikkeling als mens en professional.
‹ Terug naar overzicht