Supervisie aanbod

Supervisie is een leermethode voor beroepsgroepen waarin het doelgericht hanteren van de interactie een belangrijke rol speelt. In ons werk ben jij als persoon in het coachingsproces het belangrijkste ‘instrument’. Dit ‘instrument-zijn’ is niet uit boekjes te leren. Je leert ook geen pianospelen door boeken te lezen van beroemde pianisten. Je hebt aan dit ‘instrument-zijn’ gewerkt door je opleiding, door intervisie te volgen en mogelijk ook al door supervisie.

Je kunt het 'instrument zijn' in supervisie verder ontwikkelen door je eigen persoonlijke en professionele functioneren te onderzoeken en uit te proberen wat functioneel is: wat wel bij je past en wat niet. Het hebben/ontwikkelen van zelfkennis wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor een effectieve professionele coach. Het (zelf)reflecterend vermogen speelt daarin een essentiële rol en behoort ons inziens tot de basiscompetenties van onze beroepsgroep. Deze basiscompetentie staat centraal in de supervisie. Supervisie wordt wel als volgt beschreven: ‘ …het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft deze inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.’ Tijdens de supervisie kun je je inzicht vergroten hoe je stagnatie in je begeleidingscontacten kunt aanpakken. Je gaat samen met je mede supervisanten en de supervisor de door jou ingebrachte casus onderzoeken met als kernvraag: Door welke attitude en interventies kan de samenwerking/interactie met de cliënt effectiever worden? 

De VESB biedt supervisie aan aan haar leden waarbij de VESB bijna de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen. Hierdoor blijft de investering voor de leden beperkt tot 100€ (excl. BTW) per deelnemer (regulier 195€ excl. BTW per deelnemer) per sessie. 

 • De supervisie neemt 6 effectieve contacturen in beslag bij een volle bezetting van 6 deelnemers.
 • Een supervisie kan pas doorgaan vanaf 4 ingeschreven en betaalde deelnemers.
 • Het effectieve aantal contacturen bij 4 deelnemers is dan minimaal 4u, voor 5 deelnemers minimaal 5u en voor het maximum aantal van 6 deelnemers minimaal 6u effectieve contacturen per sessie.
 • Annuleren van een sessie (bvb. bij minder dan 4 betalende deelnemers een week voor de geplande supervisie) gebeurt doorgaans minimum 7 dagen voor de sessie.
 • Een gevolgde supervisie telt ook mee als een intervisie punt.

Opgeven:

Indien je supervisie wilt volgen kun je contact opnemen met vesbcoaches.projectwerking@gmail.com

Beschikbare data, supervisor en lokatie:

16 december
Rose-Anne Mutsaers (NL)
Tilburg
23 december Corinne Daems Mechelen of DilbeekEr volgen nog meer data. Er volgen nog andere supervisors. Er volgen nog andere lokaties.

Supervisors:

Rose-Anne Mutsaers (NL) begeleidt in haar werk coachees die tijdelijk zijn vastgelopen en die haar vragen om met ze mee te kijken. Ze willen graag in balans en met bezieling en plezier leven en werken. Na een traject zijn ze bijna altijd weer in staat hun leven op een geïnspireerde manier op te pakken. In haar supervisiebegeleiding richt ze zich op jou in jouw functioneren als coach. Je ontmoet in haar een aandachtige gesprekspartner, ervaren en jong van geest. Al op jonge leeftijd ging haar liefde uit naar de psychologische, filosofische en spirituele aard van het mens-zijn. Dit is zo gebleven en deze rode draad komt, gecombineerd met haar praktische aard, op een wezenlijke manier samen in haar werk. Relevante opleidingen: verpleegkundige A, Nederlands MO A en C, Post-Hbo-communicatietrainer en Zijnsgeoriënteerde Coaching en begeleidingskunde aan de School voor Zijnsoriëntatie. 

Naast haar eigen praktijk is zij al 12 jaar als trainer/supervisor en examinator werkzaam aan het Europees Instituut/De Baak, een post-Hbo-opleiding voor coaches en counselors. In haar supervisie staat de coachattitude centraal: vanuit aandacht en openheid contact maken met jezelf en je coachee. Mindful aanwezig zijn met een open hart. Vanuit die open houding beoefenen we alle coachvaardigheden en het begeleiden van mensen. We nemen ruim de tijd voor ieders ontwikkelpunten. Op deze manier ontwikkel je je coachingsvaardigheden en het inzicht in jezelf meer en meer, wat je manier van coachen ten goede komt. We bespreken waar je tegenaan loopt aan de hand van casussen die jezelf inbrengt. Wat zoal aan bod kan komen:

 • jouw relatie met de coachee en wat je daarin tegenkomt?
 • hoe kom je tot een goed coachdoel?
 • hoe geef je een traject op maat vorm?
 • welke methodieken zijn mogelijk en passend?
 • overdracht en tegenoverdracht
 • je eigen ontwikkeling als mens en professional.

Corinne Daems (BE) is klinisch psycholoog en gecertifieerd coach met een lange praktijkervaring in business en HR-management. Zij begeleidt op een hartelijke en enthousiaste manier mensen in het vinden van antwoorden op hun carrière-uitdagingen zodat ze opnieuw gelukkig en gemotiveerd worden en daardoor ook effectief in hun professionele leven. Corinne heeft meer dan 25 jaar internationale HR-ervaring in zeer diverse sectoren. Ze heeft als HR-manager, people manager, mentor, coach, ondernemer én ervaringsdeskundige een boeiend traject afgelegd. Daarbij heeft ze heel wat expertise opgebouwd rond loopbaanontwikkeling, outplacement, selectie, assessment, stress en burn-out. Tijdens haar opleiding tot klinisch psycholoog kan ze bouwen op haar oprechte nieuwsgierigheid en natuurlijk observatietalent, die ze later nog verscherpte tijdens een gedegen opleiding tot assessor bij Berenschot. 

Deze talenten stellen haar in staat om met al haar zintuigen te observeren wat er aan informatie tijdens een gesprek voorbijkomt. Ze heeft daar en boven een heldere, gestructureerde en directe stijl van feedback geven, gekoppeld aan een gemoedelijke en respectvolle houding waardoor de informatie, hoe confronterend soms ook, toch kan landen bij de deelnemers. Als senior expert in de ICF-competenties kan ze heel gericht inspelen op die topics waaraan coaches of leidinggevenden willen werken. Bij TCS heeft ze de afgelopen jaren honderden uren supervisie sessies geleid op ACC-en PCC-niveau. Ze heeft recent nog een ICF-erkende opleiding tot mentor coach gevolgd waardoor ze al deze ervaring nog verder verdiepte. Ze kan met recht een’ master supervisor& mentorcoach’ genoemd worden.

‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons