Webinar gedragscode terugkijken?

https://vesb.webinargeek.com/vesb-gedragscode

Sinds de laatste aanpassingen aan de Gedragscode van VESB-ACSB in 2018 zijn er de nodige ontwikkelingen in onze maatschappij en in de coaching-wereld -ook buiten het werkgebied Stress en Burn-out coaching geweest. En hadden we de 1e behandeling van een "echte" klacht door de VESB-ACSB Klachtencommissie, wat daarmee ook de 1e praktijktest van de Gedragscode was.

Al met al genoeg aanleiding voor een uitgebreide make-over van de Gedragscode, die we zoals hij nu luidt graag onder jullie aandacht brengen. In deze blog en binnenkort ook in een speciaal hieraan gewijd webinar. Namens het VESB-ACSB Bestuur spreek ik hierbij graag mijn dank uit aan het meedenken en meewerken van mr. Annechien Snuif bij dit project.

Naast taalkundige aanpassingen gaat het dan vooral om verwerking van de al genoemde uitspraak van de Klachtencommissie en de nodige toevoegingen en uitbreidingen, zoals op het gebied van de bescherming van de privacy van de coachee en van de vertrouwelijkheid van het met de coachee besprokene, een verbod op het zonder toestemming in welke vorm ook maken van opnames van coaching-gesprekken of het openbaar maken van door de coach vervaardigd of vastgelegd materiaal . Hierbij hoort ook een aanscherping van het niet door coaches geven van medische/psychologische/psychische kwalificaties of diagnoses, ook niet in rapportages, tenzij de coach daar volgens de wet- en regelgeving toe bevoegd is, meestal omdat hij/zij dan ook arts, klinisch psycholoog etc. is. 

Verder is er een bepaling opgenomen inzake de eigen verantwoordelijkheid van de coachee voor zijn/haar eigen ontwikkeling en herstel en dus voor de keuze tot coaching en mogelijk in het coachingproces te maken keuzes.

De verwerking van de uitspraak van de Klachtencommissie zorgt voor een verduidelijking van waar een Plan van Aanpak in de schriftelijke coachingopdracht aan moet voldoen, met nu ook een koppeling aan het Begeleidingsschema van de VESB-ACSB (te vinden op onze website). De uitspraak stond ook aan de basis van aanscherping van de bepalingen inzake voorschotbetalingen en een verplichting tot terugbetaling daarvan aan degene die het voorschot heeft betaald als de coachingopdracht eerder dan vooraf voorzien wordt beëindigd. In lijn daarmee ligt een nieuwe bepaling dat, indien de voorwaarden, los van hoe die worden genoemd, die een coach hanteert strijdig zijn met wat de gedragscode hierover zegt, de Gedragscode prevaleert. 

‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons